Duperet Carvajal, Danay, Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”. Santiago de Cuba, Cuba. Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Cuba.